Kontakti

SIA “Raunas bruģakmens”
E. Birzinieka Upīša iela 26-23
LV 5000 359 89 51
A/s SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X
Konts: LV24 UNLA 0050 0016 35936SIA “RAUNAS BRUĢAKMENS” “Dāboliņi”, Raunas pagasts
Raunas novads, LV-4131
tālr./fakss: 64177222 mob.tālr. 2 9447702
e-pasts: info@raunasbrugis.lv

Kā mūs atrast?

Mūsu logo:

Karte:

View Cimza, Rauna, Raunas novads, LV-4131 in a larger map